twoja przeglądarka nie obsługuje standardów sieciowych

użyj ostatnich wersji przeglądarek Chrome, Safari lub Firefox

idea

idea

Podstawą identyfikacji wizualnej Centrum Kultury w Lublinie (CK) jest „raster” – pojęcia używamy w potocznym znaczeniu (a nie ściśle poligraficznym) i rozumiemy jako równomiernie rozmieszczone linie tworzące płaszczyznę.

Raster stanowi środowisko graficzne – otoczenie dla motywów graficznych wypracowanych w toku dotychczasowej działalności przez poszczególne działy CK.

Konsekwentne używanie form rastrowych, a także korzystanie z jednego kroju pisma mają stanowić wyróżnik CK i tym samym uspójnić wizerunek instytucji.

elementy
identyfikacji

raster

raster

generator rastra

Generator jest programem służącym do generowania płaszczyzn rastrowych.

Możesz również skorzystać z gotowej galerii rastrów, ale o tym za chwilę.

generator rastra

Generator to program napisany w środowisku Processing. Daje on możliwość manipulowania rastrem przy użyciu kilku parametrów opisanych w kolejnych slajdach, a wszystko po to, byśmy mogli zdefiniować raster, który odpowiada wizualnie naszym wymaganiom.

Do działania programu musisz zainstalować Processing i pobrać kod generatora.

Tutaj znajdziesz instrukcję instalacji
Tutaj pobierasz plik z kodem

Processing jest absolutnie open source. Kod generatora udostępniamy na licencji Creative Commons — Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

funkcje generatora

Ustawienia obszaru roboczego:

Ustawienia podstawowych parametrów lini:

Sinusowe zniekształcenia lini:

Eksportowanie pliku svg

Ważne!
Wyeksportowany plik svg należy poddać korekcie kolorystycznej:
zmienić profil RGB na CMYK
wyzerować wartości C, M, Y w celu uzyskania czystej czerni rastra.
Generator pracuje wyłącznie w przestrzeni barwnej RGB, jest to niestety nieunikniona niedogodność wynikająca z charakteru środowiska Processing.

Jeśli brakuje ci weny do zabawy generatorem
lub zwyczajnie nie masz czasu,
skorzystaj z gotowej galerii rastrów.


Tutaj pobierzesz galerię rastrów

galeria rastrów

użycie rastra

Minimalna dopuszczalna grubość linii rastra w jednym kolorze wynosi 0,3 pt (ok. 0,1 mm).
0,6 pt (ok. 0,2 mm) w przypadku druku w kontrze na jednokolorowej apli.
W przypadku użycia rastra złożonego z cienkich linii (poniżej 1 pt) i więcej niż jednej składowej CMYK należy pamiętać o ryzyku niespasownia kolorów podczas druku offsetowego.

W drukach wielkoformatowych (np. billboardy) optymalna zalecana grubość linii rastra wynosi 15 pt (ok. 5 mm).

użycie rastra

Raster umieszczamy na każdym materiale graficznym CK, może on przybierać różne formy

TŁO
Raster może stanowić tło dla całej kompozycji graficznej,

SZARFA
może występować jako uzupełnienie dla kompozycji,

ZAAKCENTOWANIE
lub jako fragment w dowolnym jej miejscu.

manipulacje rastrem

Raster może również występować jako samodzielna forma, stanowiąc wiodący motyw kompozycji. Dopuszczamy w związku z tym możliwość manipulacji zrastrowaną powierzchnią.

Skutecznie służy do tego narzędzie /mesh/ w programie Illustrator (ścieżka: obiekt > zniekształcenie z wykorzystaniem formy > z siatką).

kolor

Nie ma ograniczeń kolorystycznych, raster może przyjmować różne kolory.
Nadrzędne jest dopasowanie do całości kompozycji i widoczność rastra.

font

font

W materiałach graficznych oraz dokumentach CK posługujemy się pismem PT Sans.

Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, kiedy kompozycja
w całości opiera się na typografii i wynika z tego konieczność użycia innego kroju.

pt sans

Krój posiada komplet znaków alfabetów łacińskiego i cyrylickiego dla większości języków Europy.
Polecamy używanie kroju w wersji Pro, która dzięki dodatkowym funkcjom pozwala na lepszą organizację tekstu.

Pod adresem http://www.paratype.com/public/
można pobrać wymienione poniżej odmiany za darmo na otwartej licencji

logotyp

logotyp

Logotyp CK złożono krojem PT Sans Pro Narrow Extra Bold

Logotypu CK nigdy nie umieszczamy w sąsiedztwie innych znaków podmiotów CK, logotyp zawsze musi być wyseparowany i umieszczony w dowolnym miejscu kompozycji, stanowiąc jej integralną część (więcej informacji w sekcji Przykłady)

Wielkość logotypu i jego położenie powinny harmonizować z całością projektu.
Niedopuszczalne jest deformowanie oraz nieproporcjonalne skalowanie znaku.

Tutaj logotyp do pobrania

użycie logotypu

Minimalne rozmiary logotypu w drukach CK dla poszczególnych formatów:

plakaty:
A1 i B1 wysokość 20 mm
A2 i B2 wysokość 14 mm
A3 i B3 wysokość 10 mm

ulotki:
wysokość 8mm

billboardy:
wysokość 150 mm

Logotyp osiąga minimalny rozmiar przy wysokości 4mm, stanowi to wartość graniczną, poniżej której drastycznie spada czytelność. Jest to szczególnie ważne przy reprodukcji na drukarkach biurowych.

Pole ochronne wyznaczamy przy pomocy wysokości dowolnej litery logotypu.
W polu ochronnym nie mogą znajdować się żadne elementy.

kolorystyka logotypu

Podstawowym kolorem logotypu jest czarny.
W szczególnych przypadkach (np. druk monochromatyczny) dopuszczamy zmianę koloru lub użycie wariantu w kontrze.

Przy nasyceniu barwy tła powyżej 50% stosuje się wersję logotypu w negatywie.

pole ochronne

Logotypy poszczególnych działów i wydarzeń umieszczamy zawsze w polu ochronnym.

przykłady

przykłady

Kompozycja, w której raster stanowi tło. Główny motyw graficzny wynika z kształtu i kierunku przebiegu rastra. Wybrane fragmenty rastra zostały przeskalowane i nadano im barwy pobrane z logo festiwalu. Jest to kolejny przykład przetwarzania rastra, jaki przewiduje identyfikacja.

Logotyp CK zawsze zamieszczamy jako wyseparowany spośród innych znaków występujacych na plakacie.
To rozwiazanie służy podkreśleniu nadrzędnego charakteru identyfikacji CK wobec identyfikacji poszczególnych działów i wydarzeń.

Informacje główne złożone krojem PT Sans.

Logo festiwalu umieszczone zgodnie z regulą mówiącą, że wszystkie znaki wydarzeń i podmiotów CK osadzamy w polu ochronnym w  kształcie koła.

Informacje dodatkowe złożone krojem PT Sans.
Jeśli umieszczamy tekst na rastrze
i składamy niewielkim stopniem pisma to dla zachowania czytelności zalecamy stosowanie tła pod tekstem lub odpowiednio dobranej grubości pisma skontrastowanej z gruboscia lini rastra.

przykłady

Raster w kontrze w formie szarfy
dodatkowo zniekształcony.

Dopuszczalne są manipulacje polegające na częściowym ukrywaniu logotypu w rastrze.

Logotyp CK może występować również w pionie,
tzn. obrócony o 90 stopni.

przykłady

Zamieszczony plakat jest przykładem remiksu fotografii z rastrem.